บทความทั่วไป

วิธีการส่งเงินจากญี่ปุ่นกลับมาไทยทำแบบไหนได้บ้าง

การโอนเงินจากประเทศญี่ปุ่นกลับไปประเทศไทยของเรานั้น มีหลากหลายวิธีมากมีทั้งการผ่านธนาคาร ทั้งของไทยและของญี่ปุ่น เพราะการโอนเงินจากประเทศญี่ปุ่นหรือโอนเงินจากต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป (more…)

By admin, ago