จะทำอย่างไรถ้าอยากจะออมเงินด้วย และก็ลงทุนไปด้วย ถ้าอย่างนั้นลองฝากกับ “บัญชีปลอดภาษี” ดูไหม บัญชีนี้บอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากเก็บเงิน แต่เก็บไม่ค่อยอยู่มาก เพราะมันถอนออกมาไม่ง่ายเท่าไหร่นัก มันจะช่วยสร้างระเบียบวินัยให้กับเจ้าของบัญชี ด้วยการฝากเงินให้เท่ากันทุกเดือน การันตีวันเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วจะมีเงินก้อนมาใช้จ่ายในการลงทุน คงอยากรู้รายละเอียดเพิ่มกันแล้วล่ะสิ ถ้างั้นไปลองดูขั้นตอนการเปิดบัญชีกันก่อนเลยแล้วกัน

การเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

สำหรับคนที่อยากจะเปิดบัญชีประเภท “ปลอดภาษี” จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ 24/48/60 เดือน ซึ่งระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับว่าเปิดกับธนาคารอะไร ข้อดีคือเราจะได้ดอกเบี้ยเมื่อฝากครบจำนวนที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้สูงกว่าการฝากเงินประจำทั่วไป เงื่อนไขคือจะต้องฝากเงินจำนวนเท่ากันทุกเดือน โดยห้ามขาดเกิน 2 ครั้ง ในระหว่างนี้ถ้าปิดบัญชีก่อน 3 เดือน เราจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

1.ธนาคารธนชาต (ดอกเบี้ย 2.60%) บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ฝากขั้นต่ำเริ่มที่ 300 บาท โดยจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับใช้รับเงินต้น-ดอกเบี้ย หลังจากที่ฝากเงินครบตามกำหนด สำหรับชื่อจะต้องตรงกันระหว่างบัญชีเงินฝากปลอดภาษี กับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อไม่ได้ขาดการฝากเงินเข้าบัญชีเกิน 2 ครั้ง และฝากเงินตามจำนวนที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศเอาไว้

2.ธนาคาร ICBC (ดอกเบี้ย 2.55%) บัญชีเงินฝากระยะเวลา 24 เดือน (ฝากได้ 1,000 – 25,000) บัญชีเงินฝากระยะเวลา 36 เดือน (ฝากได้ 1,000 – 16,500) โดยจำนวนเงินฝากจะต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 สามารถฝากได้สูงสุด 600,000 บาท หากถอนเงินก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด สถานะบัญชีจะถูกปิดทันที หากฝากเกิน 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยอัตราปกติ แต่ถ้าไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับคืนแค่เงินต้นเท่านั้น

3.ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ออมขั้นต่ำ 500 – 25,000 บาท ผู้ที่จะเปิดบัญชีได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือมาพร้อมกับบิดามารดา ห้ามขาดฝากเกิน 2 ครั้ง โดยสามารถขอยกเว้นภาษีได้แค่ 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ มีให้เลือก 2 แบบ คือ 24 กับ 36 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.75% สามารถฝากขั้น 500 บาทต่อเดือน ไม่ต้องกลัวว่าลืมฝากเพราะมีระบบ SMS Alert ช่วยเตือนทุกเดือน สามารถเปิดบัญชีได้ผ่านธนาคารทุกสาขา หรือเปิดผ่านช่องทางออนไลน์กับ SCB Easy Net

5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน (ดอกเบี้ย 2.50%) กับ ดอกเบี้ย (2.35%) 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท สูงสุด 16,000 บาทสำหรับบัญชีประเภท 6 เดือน การคิดดอกเบี้ยง่ายๆ สำหรับเงินฝาก 24 เดือน เท่ากับเงินต้น + 0.80% หรือ 36 เดือนเท่ากับเงินต้น + 0.50%

6.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% จะต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับใช้รับเงินต้น-ดอกเบี้ย เมื่อขาดส่งเกิน 2 ครั้ง จะถูกปิดบัญชี ระบบจะส่งเงินคืนให้โดยคำนวนภาษีตั้งแต่วันที่ฝาก นำมาหักภาษี ณ ที่จ่าย

7.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำ 24 – 36 เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 7 ขวบสามารถเปิดบัญชีได้ โดยต้องให้ผู้ปกครองยินยอม จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท เมื่อฝากครบตามที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการค้ำประกัน หรือหนังสือรับรองฐานะการเงินได้อีกด้วย

8.ธนาคารยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำ 24 – 36 (ดอกเบี้ย 2.5%) จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาท สามารถตั้งให้โอนเงินล่วงหน้าผ่าน Krungsri Mobile ได้ โดยจะต้องขาดส่งไม่เกิน 2 เดือน