ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 หรือเมื่อประมาณ 70 กว่าปีที่แล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท พร้อมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 21 คน โดยมีสถานที่ทำการแห่งแรกคือ “สาขาถนนเสือป่า” ปัจจุบันนี้มีทุนจดทะเบียน 30,000 หมื่นล้านบาท มีทรัพย์สินจำนวน 2,700 พันล้านบาท โดยมีการให้บริการสินเชื่อให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าธุรกิจ เป็นจำนวนเงิน 16,700 ล้านบาท เป็นธนาคารที่ได้รับรางวัล Best Retail Bank 7 ปี ติดต่อกัน จากวารสาร Asian Banker ปัจจุบันนี้มีสาขาทั้งหมด 1,119 สาขา แบ่งออกเป็นเขตกรุงเทพมหานคร 313 สาขา, ส่วนภูมิภาค 806 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 16 แห่ง เช่น ฮ่องกง จีน พนมเปญ ลาว ฯลฯ

สโลแกนของธนาคารคือ “บริการทุกระดับประทับใจ” บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทางการเงินให้กับลูกค้าทุกระดับ ด้วยการผสมสานการใช้เทคโนโลยีกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบริษัท โดยมีลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นจุดศูนย์กลางในการดำเนินงาน โครงสร้างของธนาคารกสิกรไทยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการบริหารงาน (สาขา), กลุ่มผู้ตรวจสอบบัญชี, กลุ่มผู้ถือหุ้น สุดท้ายคือ กลุ่มคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล เพื่อที่จะเป็นแรงพลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตขึ้น

ประวัติการก่อตั้งธนาคาร

การก่อตั้งธนาคารกสิกรไทยนั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้ร่วมก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเน้นฐานลูกค้าคือเกษตรกร เพราะประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมแทบจะทั้งสิ้น ไม่นานเศรษฐกิจของไทยก็เริ่มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการขยายสาขาออกไปต่างจังหวัด และตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วประเทศ

เมื่อเข้าสู่ช่วงปี 2530 รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางด้านการเงินมากขึ้น โดยชักชวนให้นักลงทุนจากต่างประเทศให้หันมาแข่งขันในประเทศไทย บรรดาธนาคารใหญ่ของโลกจึงเริ่มทยอยเข้ามาหาพื้นที่จับจองในตลาดไทย ทำให้ธนาคารกสิกรต้องพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดการเงิน

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ธนาคารย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่มีความเจริญที่สุดของไทย ก่อนที่ต่อมาได้จดทะเบียนขึ้นเป็นบริษัทมหาชน นับเป็นช่วงที่ธนาคารมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด ด้วยการขยายสาขาไปทั่วทั้ง 73 จังหวัด นับแต่นั้นมาเศรษฐกิจไทยก็โตอย่างก้าวกระโดด ในด้านเศรษฐศาสตร์นั้น การที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินไปไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดี เพราะมันทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ขึ้น

ในปี พ.ศ. 2540 เกิดภาวะฟองสบู่ขึ้น ทำให้สถาบันทางการเงินหลายแห่งต้องล้มละลาย แต่ธนาคารกสิกรไทยสามารถไหวตัวและปรับตัวได้ทัน เพราะได้มีการรื้อระบบการดำเงินงานใหม่ที่วางไว้ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2537 ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่จะเอาตัวรอดออกมาจากวิกฤตตินี้ได้ นับจากนั้นเป็นต้นมาทางธนาคารก็เริ่มเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแผนดำเดินงานอีกครั้ง เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบันนี้ธนาคารกสิกรไทยได้กลายเป็นสถาบันการเงินที่บริการครบวงจร สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการเงินให้กับลูกค้าได้ทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับบริษัทใหญ่ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการจับมือกับ “เมืองไทยประกันชีวิต” ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคารได้ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิด “อาคารแจ้งวัฒนะ” เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จะใช้รองรับนักลงทุนและการเติบโตของธุรกิจไทย

ในด้านตัวอาคารใหม่ของทางธนาคารนั้น เน้นในส่วนของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวคือวัสดุที่ถูกนำมาใช้ก่อสร้าง เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นประหยัดพลังงานตามมาตฐานสากล เป้าหมายของธนาคารไม่ได้กำจัดอยู่แค่ไหนประเทศเท่านั้น ยังมีการเปิดสาขาในต่างประเทศต่างๆ เพื่อให้การบริการด้านธุรกรรมครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้น