ธนาคารโลกก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2487 เบร็ตตันวูดส์ รัฐ นิวแฮมป์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นจาก 38 ประเทศ แต่ในปัจจุบันมีประเภทที่ร่วมด้วยทั้งหมดเป็น 188 ประเทศ ธนาคารโลกเปรียบ

เสมือนสหกรณ์ที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 189 ประเทศ ประเทศสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ ผู้ว่าการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายขั้นสูงสุดที่ธนาคารโลก โดยทั่วไปแล้วผู้ว่าการจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาของประเทศ โดยพวกเขาจะพบหรือประชุมกันปีละหนึ่งครั้ง ในการประชุมประจำปีของคณธกรรมการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

หน้าทีของธนาคารโลก คือ?

หน้าที่ของธนาคารโลก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในการพัฒนาประเทศของสมาชิก ด้วยการเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุน และความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะช่วยลดความยากจน เพิ่มความมั่งคั่งร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน้าที่สำคัญดังนี้

 1. มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นเพื่อใช้ของแต่ละประเทศ
 2. รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ
 3. รับฝากจากธนาคารพาณิชย์
 4. ในธนาคารภาณิชย์กู้ยืมเงิน
 5. เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
 6. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
 7. ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์

ประวัติของไทยวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลัภ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นต้นกำเนิดธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงค์สยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน

ที่ตั้งของ ธนาคารโลก

 1. สำนักงานใหญ่ 1818 H N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.
 2. สำนักงานใหญ่สาขานิวยอร์ก 1 Dag Hammarskjold Plaza 885 2nd Avenue, 26th Floor New York, N.Y. 10017, U.S.A.
 3. สำนักงานใหญ่สาขาปารีส 66 Avenue d’lena 75116 Paris, France
 4. สำนักงานสาขาประเทศไทย ชั้น 30 อาคารสยามทาวเวอร์ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โดยเป้าหมายหลักของธนาคารโลก ได้แก่

 • ให้กู้ยืมเงิน
 • ช่วยค้ำประกันเงินกู้
 • เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ทางด้านเงิน

การกู้ยืมของธนาคารโลก จะเป็นการให้กู้เงินในระยะยาวและมีดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยที่เงินก้อนดังกล่าวนี้มีเงื่อนไข คือ ต้องนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้ตอนที่กู้ เช่น นำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การช่วยค้ำประกันเงินกู้ เพราะการค้ำประกันเงินกู้ให้กับประเทศที่เป็นสมาชิกมีต้นทุนในการกู้เงินที่ต่ำ (ดอกเบี้ย)

เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ เพื่อให้ประเทศที่เป็นสมาชิกนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศของตนเอง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศที่เป็นสมาชิก

เป้าหมายของธนาคารโลกในปี 2030

ณ ปี 2022 ธนาคารโลกระบุเป้าหมาย 17 เป้าหมายซึ่งตั้งเป้าให้เป้าหมายบรรลุภายในปี 2030 หรือ พ.ศ. 2573 โดยสองอันดับแรกคือ

 1. การประกาศยุติความยากจนขั้นรุนแรงด้วยการลดจำนวนผู้คนที่มีรายได้น้อยกว่า $1.90 ต่อวันให้ต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็น ของประชากรโลก
 2. การเพิ่มความมั่งคั่งโดยรวมโดยการเพิ่มการเติบโตของรายได้ที่ระดับล่าง 40 % ของทุกประเทศในโลก

ประวัติการก่อตั้งธนาคารโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะให้การสนับสนุนทางการเงินระยะสั้น เพื่อช่วยประเทศต่างๆ แก้ปัญหาการชำระเงินในขณะที่ธนาคารโลกจะให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาระยะกลาง และในรูปแบบยาวในรูปแบบการกู้ยืม โครงการจะเน้นเฉพาะเป็นโครงการไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างนี้ก็ลดน้อยลงไปช่วงที่โลกเกิดวิกฤตการณ์การเงินในช่วงปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ.2523 ธนาคารโลกก็เริ่มปล่อยเงินกู้ระยะสั้น เพื่อการปรับปรุงเชิงโครงสร้างประสานกับกองทุนด้วยเช่นกัน องค์กรทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับองค์กรสหประชาชาติ ผ่านทางสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Ecouncil – ECOSOC) ในฐานะหน่วยงานชำนาญการ พิเศษ แต่การตัดสินใจการให้เงินกู้ยืมอยู่ในอำนาจพิจารณาของธนาคารโลกเท่านั้น ธนาคารโลกทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติหลายหน่วยงาน เช่นองค์กรอนามัยโลก (WHO) และโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP)