การก่อตั้งธนาคารนั้นจำเป็นต้องมีประธานหรือคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของธนคารกลาง คอยรับผิดชอบในการตีพิมพ์(ควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียน) และยังมีหน้าที่ในการบริหารนโยบายทางการเงิน ซึ่งโครงสร้างของธนาคารในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป
-การนำเสนอ และนำไปใช้นโยบายทางการเงินต่างๆ
-กำหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
-ควบคุม และดูและการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ
-เป็นธนาคารผู้ถือเงินสำรองของประเทศ และเป็นธนาคารของรัฐบาล และหน่วยงานในประเทศ
-เป็นผู้ดูแลธนาคารประเทศอื่นในประเทศ

money