ความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทุกคนก็คือการอยากที่จะมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่ง แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ายุคนี้การจะซื้อบ้านสักหลังกว่าจะเก็บเงินเพื่อให้ได้มากพอมันคงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานไม่น้อย คนส่วนใหญ่จึงนิยมการเลือกกู้กับธนาคารแล้วค่อยผ่อนชำระส่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดดีกว่า เพราะเมื่อทำแบบนี้ก็จะสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามประเด็นหลักที่คนจะเลือกกู้ธนาคารเพื่อทำการซื้อบ้านส่วนใหญ่มักจะนำเอาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้มาเป็นตัวตัดสินใจว่าจะเลือกกู้กับธนาคารไหนดี แน่นอนว่า 2 ปัจจัยที่กล่าวมานี้มันยังรวมไปถึงอัตรารายเดือนที่จะต้องผ่อนชำระ ผู้ขอกู้สินเชื่อบ้านแทบทุกคนก็ต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด ส่วนเรื่องวงเงินตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่ามีการวางแผนเอาไว้อย่างไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีที่สุดด้วยความที่ก็มีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หากให้สรุปธนาคารใหญ่ๆ ในด้านของข้อดีหรือรายละเอียดต่างๆ ก็พอสรุปได้ดังนี้

กู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีพร้อมเหตุผล

  1. สินเชื่อบ้านบัวหลวง – ของธนาคารกรุงเทพ ปกติจะให้วงเงิน 80-90% ของราคาประเมิน สำหรับธนาคารนี้อัตราดอกเบี้ยจะถูกแบ่งตามเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท อัตรา MMR – 0.625% 5 แสนบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ล้าน อัตรา MMR – 1.25% 3 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตรา MMR – 1.375% และวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตรา MMR – 1.5% ข้อดีคือเป็นธนาคารชื่อดัง มีความน่าเชื่อถือ เป็นธนาคารอันดับต้นๆ ที่คนไทยใบริการ
  2. สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – ของธนาคารกรุงไทย ปกติให้วงเงิน 80-90% ของราคาประเมิน ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันหมด คือ MLR – 0.25% ข้อดีคือเป็นธนาคารที่รัฐมีหุ้นส่วน มั่นคง อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  3. K-Home Loan – ของธนาคากสิกรไทย ปกติจะให้วงเงิน 80% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ย MMR – 1.00% สำหรับทางเลือกต่างๆ ในช่วงแรกและหากลอยตัวแล้วก็จะอยู่ที่ 70% ข้อดีคือ เป็นธนาคารที่คนไทยรู้จัก มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ
  4. สินเชื่อบ้าน ธอส. – ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้วงเงินอยู่ที่ 85% ของราคาประเมิน และ 80% สำหรับคอนโดมีเนียม อัตราดอกเบี้ย MMR – 0.50% ข้อดีคือ เป็นธนาคารที่รัฐมีหุ้นส่วน มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ อัตราดอกเบี้ยถูกมากโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นธนาคารที่เน้นเรื่องสินเชื่อบ้านโดยเฉพาะ

ธนาคารที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารที่มีจุดเด่นต่างกันออกไปในการจะขอกู้ซื้อบ้าน แต่โดยรวมแล้วทุกธนาคารก็มีข้อดีไม่ด้อยไปกว่ากันเลย