ธนาคารพาณิชย์

กู้ซื้อบ้านกับธนาคารไหนดีเหตุผลเพราะอะไร

ความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทุกคนก็คือการอยากที่จะมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่ง แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ายุคนี้การจะซื้อบ้านสักหลังกว่าจะเก็บเงินเพื่อให้ได้มากพอมันคงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานไม่น้อย คนส่วนใหญ่จึงนิยมการเลือกกู้กับธนาคารแล้วค่อยผ่อนชำระส่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดดีกว่า เพราะเมื่อทำแบบนี้ก็จะสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม (more…)

By admin, ago
ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชาวอังกฤษ ได้เข้ามาเปิดสาขาย่อยยของธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ ขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431ซึ่งเน้นการให้บริการในด้านการค้าระหว่างประเทศ จนกระทั่ง พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ทรงดำริให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย คือ บริษัท “แบงค์สยามกัมมาจลทุน จำกัด” (Siam Commercial Bank, Limited) เ เมื่อ 1เมษายน พ.ศ. 2449 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 .ในปัจจุบันประเทสไทยมีธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นมากมายทั้งจากภายใน Read more…

By admin, ago
ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่

ธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) คือการประกอบธุรกิจในด้านการเงินต่างๆ โดยเอกชนภายใต้กฎระเบียบ และการควบคุมของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารประเภทนี้ก็มีบทบาทมากมายอาทิ -การรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามนี้ -เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เก็บออมเงินของตัวเอง -เงิน ฝากแบบประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทำการฝากเงิน เป็นประจำ ซึ่งผลตอบแทนจะได้มากกว่าแบบออมทรัพย์ แต่ผู้ฝากต้องออมให้ครบตามกำหนดเวลถึงจะถอนออกมาได้ -บริการเงินกู้  หมายถึงการทำสัญญากู้ยืมในลักษณะต่างๆ -การเบิกเงินเกินบัญชี -การกู้เงินตามสัญญาของธนาคารทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว อาจจะมีการชำระเป็นงวดๆ เช่นการซื้อบ้าน-รถ -บริการด้านการเงินในต่างประเทศ -การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ -เป็นแหล่งข้อมูลของการลงทุนในต่างประเทศ -บริการอื่นๆ จากธนาคารพาณิชย์ (การให้บริการแล้วแต่ธนาคาร) -การให้สินเชื่อบัตรเครดิต -การให้สินเชื่อบัตรกดเงินสด -การประกันในรูปแบบต่างๆ -การชำระบิลค่าบริการต่างๆ ผ่านธนาคาร หรือผ่านบัตร Read more…

By admin, ago