ธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) คือการประกอบธุรกิจในด้านการเงินต่างๆ โดยเอกชนภายใต้กฎระเบียบ และการควบคุมของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารประเภทนี้ก็มีบทบาทมากมายอาทิ

-การรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยได้ตามนี้

-เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เก็บออมเงินของตัวเอง

-เงิน ฝากแบบประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทำการฝากเงิน เป็นประจำ ซึ่งผลตอบแทนจะได้มากกว่าแบบออมทรัพย์ แต่ผู้ฝากต้องออมให้ครบตามกำหนดเวลถึงจะถอนออกมาได้

-บริการเงินกู้  หมายถึงการทำสัญญากู้ยืมในลักษณะต่างๆ

-การเบิกเงินเกินบัญชี

-การกู้เงินตามสัญญาของธนาคารทั้งในระยะสั้น-ระยะยาว อาจจะมีการชำระเป็นงวดๆ เช่นการซื้อบ้าน-รถ

-บริการด้านการเงินในต่างประเทศ

-การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

-เป็นแหล่งข้อมูลของการลงทุนในต่างประเทศ

-บริการอื่นๆ จากธนาคารพาณิชย์ (การให้บริการแล้วแต่ธนาคาร)

-การให้สินเชื่อบัตรเครดิต

-การให้สินเชื่อบัตรกดเงินสด

-การประกันในรูปแบบต่างๆ

-การชำระบิลค่าบริการต่างๆ ผ่านธนาคาร หรือผ่านบัตร

-การชำระภาษีเงินได้ประจำปี