Skip to content

การส่งเงินให้กับนักศึกษาที่อเมริกา

bank-draf

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาทั้งตัวเอง และสังคม ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่หลายคนใฝ่ฝันจะที่จบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือจบจากต่างประเทศที่เมื่อจบมาแล้วย่อมมีภาษีที่ดีกว่าในการหางานทำ อเมริกาก้เป็นประเทศหนึ่งที่มีนักศึกษามากมายจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนตามมหาลัยต่างๆในหลายรัฐ ซึ่งการเรียนอาจต้องใช้เวลาหลายปีดังนั้นเงินจึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างไม่ลำยาก ดังนั้นผู้ปกครองหลายท่านจึงต้องส่งเงินไปให้บุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ วันนี้เราจะมาดุว่ามีวิธีการไดบ้างที่ท่านจะส่งเงินไปให้บุตรหลานของท่านได้บ้าง

-ดราฟท์ธนาคาร (Bank Draft) เป็นการส่งประเภทตั๋วแลกเงินที่ทางธนาคารเป็นผู้ออก โยการระบุชื่อผู้รับ และจำนวนเงิน และส่งให้กับผู้รับทางไปรษณีย์ เช่น Ems , DHL , Fedex และไปรษณีย์รูปแบบอื่น รูปแบบนี้อาจจะมีค่าส่งที่แพงขึ้นแต่ก็สามารถสบผายใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับเงินจำนวนที่ส่งไปแน่นอน ซึ่งค่าธรรมเนียมในการดราฟท์ในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 200 – 500 บาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ Rate ของทางธนาคารที่เราใช้บริการ

-การโอนเงินประเภทสวิฟท์ (Swift) เป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของนักศึกษาโดยตรง ซึ่งผู้รับจะได้รับเงินภายหลังจากที่โอน 1 วัน ในกรรีที่เป็นธนาคารใหญ่ แต่ถ้าเป็นธนาคารในท้องถิ่นอาจต้องใช้เวลา 2 -3 วัน ซึ่งในตรงนี้ผู้ส่งต้องยื่นเอกสารยืนยันด้วยคือ

-หนังสือที่ออกโดยสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่าคนที่เราส่งให้ศึกษาอยู่ที่นั่นจริง ได้แก่ I-20 หรือจดหมายตอบรับ

-รายละเอียดบัญชีของผู้ที่เราส่งให้ เช่น ชื่อ , หมายเลขบัญชี , ประเภทบัญชี , ชื่อธนาคาร, สาขาของธนาคาร,ที่อยู่ของธนาคาร, รหัสการโอนเงินของธนาคาร (สหรัฐอเมริกาเรียก Federal Wire Number เป็นเลขผสมตัวอักษรมี 9 ตัว

ในการโอนเงินรูปแบบนี้ธนาคารภายในประเทศจะเป็นตัวแทนในการส่งให้ธนาคารในประเทศปลายทาง ซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียม 200- 500 บาท หรือประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ

การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อศึกษาต่อในอเมริกา

bankofa

การศึกษาต่อในต่างประเทศนับเป็นการสานต่อความฝันสำหรับนักศึกษาที่ต้องการต่อยอดในสายอาชีพที่ต้องการ Profile ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสมัครงาน หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การศึกษาต่อในต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกที่ อเมริกานับเป็นอีกหนึ่งความฝันของหลายๆ ท่านที่ต้องการจะไปศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หากตัดสินใจที่จะไปศึกษาต่อแล้วการเปิดบัญชีธนาคารนั้นจำเป็นมากๆ หากจะตัดสินใจไปแล้วควรศึกษาเรื่องของธนาคารสำหรับนักศึกษา

ธนาคารในอเมริกานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ

-ธนาคารทั่วไปที่มีอยู่ในรัฐต่างๆ ทั่วประเทศอเมริกา (Nationwide) เช่น  Bank of American, JP Morgan Chase, Citigroup, Wachovia, PNC Bank เป็นต้น

-ธนาคารท้องถิ่น (Local Bank) ในบางรัฐที่มีวิทยาลับตั้งอยู่ หากไม่มีธนาคารทั่วไปตั้งอยู่ นักศึกษาควรเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการสำหรับตัวนักศึกษาเอง

-ธนาคารที่เปิดในนามของมหาลัย คือธนาคารที่มหาลัยเป็นคนเปิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง นับเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักศึกษาเพราะว่าธุรกรรมทางการเงินของเราจะขึ้นตรงกับมหาลัยจึงเป็นอีกช่องทางที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวนักศึกษาเอง

การเปิดบัญชีในอเมริกานั้น จะมีบัญชีหลักๆ อยู่ 2 ประเภทนั่นก็คือ

– บัญชีใช้เช็ค (งchecking account) คือบัญชีที่รองรับการจ่ายเช็คหรือเงินสด ซึ่งบัญชีรูปแบบนี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก และต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้เช็คทุกเดือน

-บัญชีออมทรัพย์ (saving account) คือบัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์ สำหรับนักศึกษาที่ฝากเงินเข้าทุกเดือนแนะนำให้เปิดบัญชีรูปแบบนี้เพราะจะได้รับดอกเบี้ยจากการออมเงิน

ธนาคารในอเมริกา

bank-a

สหรัฐอเมริกา (United States of America) หรือที่หลายๆท่านเรียกว่า อเมริกา เป็นประเทศสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยรัฐมากมายจำนวน 50 รัฐ อเมริกาเป็นประเทศแห่งเสรีภาพที่มีการอยู่ร่วมกันของหลากหลายเชื้อชาติ มีผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่บ้างก็เพื่อท่องเที่ยว แต่คนโดยส่วนมากทีเดินทางที่อเมริกานั้นคือหวังมาขุดทอง หรือทำงาน เพราะว่าค่าครองชีพและรายรายได้จากที่นี่ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ค่าแรงจากการทำงานจึงมากกว่าประเทศอื่นหลายเท่า

เมื่อมีการทำงานก็ต้องได้รับผลตอบแทนคือเงินซึ่งค่าเงินของ อเมริกาจะใช้เป็น Us Dollar ซึ่งจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนที่แปรไปตามแต่ประเทศ ผู้คนเมื่อได้รับเงินสดมาอยู่ในมือย่อมรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือบางท่านต้องการดอกเบี้ยจากการฝากเงิน ซึ่งก็ต้องพึ่งพาธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินที่คอยให้บริการรับฝากเงิน ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยจากการฝาก ธนาคารใน อเมริกานั้นมีอยู่หลากหลายแห่ง เช่น Bank of America , US. Bank และอีกหลากหลายธนาคาร ซึ่งในแต่ละรัฐใหญ่ๆ ก็จะมีธนาคารประจำท้องที่ของตัวเอง อาทิ

– Bank of America Corp. มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่  Charlotte, N.C.

– J.P.Morgan Chase & Company มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่   New York, NY

– Citigroup  มี   สำนักงานใหญ่ อยู่ที่   New York, NY

– Wells Fargo & Company  มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่  San Francisco, CA

– Goldman Sachs Group,Inc, The  มี   สำนักงานใหญ่ อยู่ที่  New York, NY

– Morgan Stanley มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่  New York, NY

– Metlife Inc. มี   สำนักงานใหญ่ อยู่ที่   New York, NY

– Barclays Group US Inc.  มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่   Wilmington, DE

– Taunus Corporation  มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่   New York, NY

– HSBC North America Holdings Inc. มี  สำนักงานใหญ่ อยู่ที่   New York, NY